• Announcements

  • REDivivus.WRAITH

   PAKIBASA: COVID 19 Prevention   04/15/20

   Sumunod na lang tayo mga pre para sa ikabubuti ng ating bansa at ng buong mundo. Kaya habang ikaw ay naka lockdown tumambay ka na lang muna sa APS makihalubilo or magshare ng mga magagandang larawan.    Pitong simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19 Ang coronavirus disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng impeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at mga may dati nang karamdaman. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba.

   Ang mga payong ito ay maaaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. 1. Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay Ugaliin ang puspusang paglinis ng mga kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan gamit ang sabon at tubig.

   Bakit? Lagi nating ginagamit ang ating mga kamay upang hawakan ang mga bagay na maaaring kontaminado. Maaaring hindi natin namamalayan na maghawak natin ng ating mukha, nailipat na ang virus sa mata, ilong at bibig at nahawahan na tayo. Namamatay ang mga virus na maaaring nasa iyong kontaminadong kamay, kasama na ang bagong coronavirus, sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o paggamit ng hand sanitizer na may alkohol. 2. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig Madalas nating hinahawakan ang ating kamay nang hindi namamalayan. Maging mapagmatyag tungkol dito, at iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig.

   Bakit? Maraming hinahawakan ang mga kamay at maaari itong makakuha ng mga virus. Kapag kontaminado na ang kamay, naililipat ang virus sa mata, ilong at bibig at maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng sakit. 3. Takpan ang iyong ubo at bahing Siguraduhing ikaw, at ang mga tao sa paligid mo, at sumusunod sa tamang respiratory hygiene. Ibig sabihin nito ay ang pagtakip ng bibig at ilong gamit ang loob ng siko o tisyu kapag uubo o babahing. Agad na itapon ang gamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.

   Bakit? Kung ang isang tao ay uubo o babahing, tumatalsik ang maliit na droplet mula sa ilong at bibig na maaaring may virus. Sa pagtakip ng iyong ubo o bahing, naiiiwasan ang pagkalat ng mga virus at mikrobyo sa iba. Sa paggamit ng loob ng siko o tisyu – at hindi iyong kamay – sa pag-ubo o pagbahing, naiiwasan ang paglipat ng kontaminadong droplet sa iyong kamay. Dahil dito, napipigilan ang paglipat ng virus sa tao o bagay. 4. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo Iwasan ang matataong lugar, lalo na kung and iyong edad ay 60 pataas o may dati nang karamdaman gaya ng altapresyon, diyabetis, sakit sa puso at baga o kanser. Panatilihin ang hindi bababa sa 1 metrong pagitan mula sa iyo at sa kung sinumang may lagnat o ubo.

   Bakit? Pangunahing kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet na lumabas mula sa bibig o ilong kapag umubo o bumahing ang isang tao. Sa pag-iwas sa mga matataong lugar, nilalayo mo ang iyong sarili (ng hindi bababa sa 1 metro) mula sa mga taong maaaring may COVID-19 o sinumang may iba pang may sakit. 5. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit Manatili sa bahay kung ikaw ay may nararamdamang sakit, kahit sinat at ubo lang.

   Bakit? Sa pagpanatili sa loob ng bahay at hindi pagpunta sa trabaho o iba pang lugar, gagaling ka ng mas mabilis at maiiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang tao. 6. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa pag-hinga, magpakonsulta agad – ngunit tawagan mo muna ang health facility Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa pag-hinga, magpakonsulta ng maaga – kung kakayanin, tumawag muna sa ospital o health center para masabihan ka kung saan ka pupunta.

   Bakit? Makatutulong ito upang masiguro na tama ang payong mabibigay sayo, ikaw ay maituro sa tamang health facility, at maiwasan mong makahawa sa iba. 7. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang awtoridad Alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa mapagkakatiwalaang artoridad. Siguraduhing ang impormasyon ay mula sa maaasahang mga tagapagsalita – ang Department of Health, World Health Organization (WHO), o iyong lokal na health worker. Dapat ay alam ng lahat ang sintomas – sa karamihan ay nagsisimula ang COVID-19 sa lagnat at tuyong ubo.

   Bakit? Ang lokal at pambansang awtoridad ang may alam tungkol sa pinakabagong impormasyon kung kumakalat na ba ang COVID-19 sa iyong lugar. Sila ang mas nakakaalam kung anong tamang payo na dapat ibigay sa iyong lugar, upang maprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili.   source: WHO

Forums

 1. Board Notices and Updates

  1. Forum Rules

   Please read our rules first before proceeding.

   1
   post
  2. 194
   posts
  3. The APS Team

   This group of individuals is responsible in keeping APS safe and trouble-free. If you need help just give us a PM.

   61
   posts
  4. Applications for Status Change

   As the name implies, this is where you will ask to change your status. Please follow the rules accordingly!

   302
   posts
  5. 15
   posts
  6. 93
   posts
  7. Comments / Suggestions / Inquiries

   Got something in your mind? Start a topic and let us know.

   668
   posts
 2. General Discussion

  1. Welcome Area

   Hi! My name is All Pinoy Stuff. And you are? Please introduce yourself here.

   1521
   posts
  2. Current Events

   Any general (or specific) news of what's happening around the world goes here.

   521
   posts
  3. TV Programs / Movies

   This is a discussion area and not intended for posting your pirated movies and TV shows.

   2152
   posts
  4. Music

   This is a discussion area and NOT intended for posting your pirated music/songs/mp3s. You can discuss here anything that's related to music: genre, instruments, singers, composers, songs (no posting of lyrics!), and the like.

   1179
   posts
  5. Technology

   Any tech-/technology-related news goes here, including highly scientific and technical information. Make sure that the news/article is predominantly about technology and not just a snippet or it will be moved to the proper board!

   496
   posts
  6. 2198
   posts
  7. 1648
   posts
  8. 562
   posts
  9. 424
   posts
  10. Legal Matters

   A forum where you can discuss legal issues. Keep in mind that this is not intended to be used as a legal document nor can be used in any court of law. Any views, insight or advice is just a member's opinion.

   79
   posts
  11. 428
   posts
  12. 343
   posts
  13. 197
   posts
  14. 172
   posts
  15. Lists

   Any kind, on any topic that can be made subject of intelligent, mature discussion (this, after all, is the Discussion Area); examples are top ten lists, top 100 lists, best this, worst that, and other lists of persons, places, objects, events or ideas in the superlative degree--or even middle-of-the-road mediocrity lists.

   170
   posts
  16. 117
   posts
  17. Others/Chit-Chat

   Feel free to talk/chat about anything not classified above in this board.

   1254
   posts
 3. Images

  1. 73
   posts
  2. 282
   posts
  3. 160
   posts
 4. Videos / Clips

  1. 485
   posts
  2. Music Videos

   Links to online streaming videos as well as direct download links are allowed here as long as the videos are not copyrighted.

   84
   posts
  3. Sports

   Links to online streaming videos as well as direct download links are allowed here as long as the videos are not copyrighted.

   16
   posts
  4. 47
   posts
  5. Documentaries

   Links to online streaming videos as well as direct download links are allowed here as long as the videos are not copyrighted.

   72
   posts