• Announcements

  • REDivivus.WRAITH

   PAKIBASA: COVID 19 Prevention   04/15/20

   Sumunod na lang tayo mga pre para sa ikabubuti ng ating bansa at ng buong mundo. Kaya habang ikaw ay naka lockdown tumambay ka na lang muna sa APS makihalubilo or magshare ng mga magagandang larawan.    Pitong simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19 Ang coronavirus disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng impeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at mga may dati nang karamdaman. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba.

   Ang mga payong ito ay maaaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. 1. Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay Ugaliin ang puspusang paglinis ng mga kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan gamit ang sabon at tubig.

   Bakit? Lagi nating ginagamit ang ating mga kamay upang hawakan ang mga bagay na maaaring kontaminado. Maaaring hindi natin namamalayan na maghawak natin ng ating mukha, nailipat na ang virus sa mata, ilong at bibig at nahawahan na tayo. Namamatay ang mga virus na maaaring nasa iyong kontaminadong kamay, kasama na ang bagong coronavirus, sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o paggamit ng hand sanitizer na may alkohol. 2. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig Madalas nating hinahawakan ang ating kamay nang hindi namamalayan. Maging mapagmatyag tungkol dito, at iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig.

   Bakit? Maraming hinahawakan ang mga kamay at maaari itong makakuha ng mga virus. Kapag kontaminado na ang kamay, naililipat ang virus sa mata, ilong at bibig at maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng sakit. 3. Takpan ang iyong ubo at bahing Siguraduhing ikaw, at ang mga tao sa paligid mo, at sumusunod sa tamang respiratory hygiene. Ibig sabihin nito ay ang pagtakip ng bibig at ilong gamit ang loob ng siko o tisyu kapag uubo o babahing. Agad na itapon ang gamit na tisyu sa basurahang may takip at maghugas ng kamay.

   Bakit? Kung ang isang tao ay uubo o babahing, tumatalsik ang maliit na droplet mula sa ilong at bibig na maaaring may virus. Sa pagtakip ng iyong ubo o bahing, naiiiwasan ang pagkalat ng mga virus at mikrobyo sa iba. Sa paggamit ng loob ng siko o tisyu – at hindi iyong kamay – sa pag-ubo o pagbahing, naiiwasan ang paglipat ng kontaminadong droplet sa iyong kamay. Dahil dito, napipigilan ang paglipat ng virus sa tao o bagay. 4. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo Iwasan ang matataong lugar, lalo na kung and iyong edad ay 60 pataas o may dati nang karamdaman gaya ng altapresyon, diyabetis, sakit sa puso at baga o kanser. Panatilihin ang hindi bababa sa 1 metrong pagitan mula sa iyo at sa kung sinumang may lagnat o ubo.

   Bakit? Pangunahing kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet na lumabas mula sa bibig o ilong kapag umubo o bumahing ang isang tao. Sa pag-iwas sa mga matataong lugar, nilalayo mo ang iyong sarili (ng hindi bababa sa 1 metro) mula sa mga taong maaaring may COVID-19 o sinumang may iba pang may sakit. 5. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit Manatili sa bahay kung ikaw ay may nararamdamang sakit, kahit sinat at ubo lang.

   Bakit? Sa pagpanatili sa loob ng bahay at hindi pagpunta sa trabaho o iba pang lugar, gagaling ka ng mas mabilis at maiiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang tao. 6. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa pag-hinga, magpakonsulta agad – ngunit tawagan mo muna ang health facility Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa pag-hinga, magpakonsulta ng maaga – kung kakayanin, tumawag muna sa ospital o health center para masabihan ka kung saan ka pupunta.

   Bakit? Makatutulong ito upang masiguro na tama ang payong mabibigay sayo, ikaw ay maituro sa tamang health facility, at maiwasan mong makahawa sa iba. 7. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang awtoridad Alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa mapagkakatiwalaang artoridad. Siguraduhing ang impormasyon ay mula sa maaasahang mga tagapagsalita – ang Department of Health, World Health Organization (WHO), o iyong lokal na health worker. Dapat ay alam ng lahat ang sintomas – sa karamihan ay nagsisimula ang COVID-19 sa lagnat at tuyong ubo.

   Bakit? Ang lokal at pambansang awtoridad ang may alam tungkol sa pinakabagong impormasyon kung kumakalat na ba ang COVID-19 sa iyong lugar. Sila ang mas nakakaalam kung anong tamang payo na dapat ibigay sa iyong lugar, upang maprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili.   source: WHO
noturextraordinaryguy

Applying

17 posts in this topic

Greetings APS Family!

Change is truly inevitable. Therefore, I am unpretentiously submitting my Application For Status Change effective today. Kindly see below details.

 

Requirements for application:

(1) Must be a member of APS for at least four (4) months, in good standing, and has shown positive forum activity.
(2) Must have at least one hundred fifty (150) posts to apply.
(3) Must have at least fifty (50) NEW TOPICS with sense contributed (excluding the application).
(4) Must have uploaded at least 25 files (image sets, videos, softwares, other media) in zip with a password on this format "yourname"@allpinoystuff.com.
(5) Must have at least 200 likes on profile (Likes are more of your reputation too. Means your posts are being appreciated by members).

 

With all due respect, here are my qualifications for your information:

(1) A proud APS member since November 10, 2015. I was idle for a few months and started being active only by March 2016. All in all, that is 6 months, 24 days and counting. I solemnly believe my status is at good standing.

(2) Up to date my active posts are at 1,590. That is 10x more than the minimum requirement. I strive to excel in participating more.

(3) With the exemption of this application, I was able to create 206 new topics in which approximately 20% are non-images related.  Without a doubt, I won't stop on contributing even after this application.

 

General Discussion Area:

 1. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9828-sex-life-and-video-game-title/
 2. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10008-best-bed-scene-ever/
 3. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10009-that-catchy-song/
 4. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9342-last-song-syndrome/
 5. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9439-insert-coin/
 6. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10007-most-anticipated-tech-products/
 7. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9415-favorite-anime-song/
 8. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9570-best-fps-game/
 9. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9650-what-musical-instruments-you-play/
 10. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9721-audio-output-devices/
 11. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9484-roadtrip-soundtrip/
 12. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9809-duterte-administration/
 13. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9506-wi-fi-names/
 14. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9915-overwatch/
 15. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9547-animation/
 16. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9910-walt-disney-pictures/
 17. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9826-sex-life-and-song-title/
 18. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9827-sex-life-and-movie-title/
 19. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9438-book-adaptation-movies/
 20. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9346-tearjerker-movies/
 21. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9649-overrated-and-underrated/
 22. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9383-great-food-or-great-sex/
 23. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9720-movie-marathon/
 24. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9373-latest-gadget-you-bought/
 25. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9700-whats-your-cameras/
 26. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9541-netflix-series-marvels-the-punisher/
 27. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9579-if-harana-still-exist/
 28. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9453-cinematic-experience/
 29. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9341-game-emulator/
 30. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9430-originals-or-revivals/
 31. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9461-tama-na-yan-inuman-na/
 32. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9374-no-contact-traffic-apprehension-policy/
 33. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9426-movie-remakes-and-reboots/
 34. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9420-fhm-100-sexiest-2016/
 35. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9414-board-games/
 36. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10010-request-for-additional-sections/

Images Section:

 1. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10046-angel-chey-yap/
 2. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10025-mariejon-lopez/
 3. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10023-jenica-llanes/
 4. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9913-candy-factura/
 5. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9956-sofia-loren-deliu/
 6. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9943-josephine-tan/
 7. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9638-jasmin-khris-co/
 8. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9955-shirley-olivo/
 9. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10024-erika-rabara/
 10. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9955-shirley-olivo/
 11. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9954-daphny-red/
 12. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9953-maria-eunice-villanueva/
 13. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9945-lalaine-abigail-revilla/
 14. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9944-jenes-zerrudo/
 15. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9928-ase-wang/
 16. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9927-cici-zhang/
 17. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9926-nichari-chokprajakchat/
 18. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9914-mae-maestrado/
 19. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9912-rechil-mae-jalapan/
 20. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9911-anne-brazan/
 21. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9296-kylie-verzosa/
 22. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9806-fatima-tarnate/
 23. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9837-patricia-huertas/
 24. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9833-lois-pestano/
 25. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9674-patcy-lan%CC%83a/
 26. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9818-lorraine-jacob/
 27. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9817-nica-cometa/
 28. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9816-paloma-rosh-avellana/
 29. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9800-czarinah-gania/
 30. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9356-joannah-see/
 31. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9705-tyra-ku-norva/
 32. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9807-kate-jackson/
 33. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9805-jasmin-tayaban/
 34. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9773-jennifer-maloles/
 35. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9786-christelle-joy-celis/
 36. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9784-ashley-evangelista/
 37. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9782-shara-chavez/
 38. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9706-quennie-orbeta/
 39. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9758-vanessa-matsunaga/
 40. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9757-marianne-marquez/
 41. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9452-xena-aujero/
 42. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9736-bebs-and-kc-hollman/
 43. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9730-chels-vena/
 44. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9728-anielle-santos/
 45. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9714-maggie-misa/
 46. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9712-jianne-ellinor-ronquillo/
 47. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9711-sarah-estoque/
 48. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9710-camay-cojuangco/
 49. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9707-rainee-mercado/
 50. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9704-pamela-ragos/
 51. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9703-rukia-trishima/
 52. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9702-suzette-escalante/
 53. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9679-clarisse-lucila/
 54. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9699-raine-dizon/
 55. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9686-ami-inamura/
 56. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9409-grace-brizuela/
 57. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9688-umemoto-shizuka/
 58. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9687-yuiko-matsukawa/
 59. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9685-yamamoto-azusa/
 60. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9684-mai-hakase/
 61. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9678-hannah-locsin/
 62. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9680-chanelle-kuhn/
 63. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9327-stephanie-baldonado/
 64. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9670-ana-sideco/
 65. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9667-apple-lopez/
 66. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9493-ana-jerlina-agudelo/
 67. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9642-anja-aguilar/
 68. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9643-psyche-orozco/
 69. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9384-mona-yamat/
 70. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9436-angelica-verona/
 71. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9597-kayle-santos/
 72. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9619-luxcel-vistar/
 73. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9618-arra-torreza/
 74. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9616-jaime-bautista/
 75. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9602-ria-villacarillo/
 76. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9594-ashly-gian-himor/
 77. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9604-michelle-datuin/
 78. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9603-ann-margaret/
 79. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9596-khaki-naomi/
 80. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9595-joanne-espinosa/
 81. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9593-jasmine-elizabeth-astano/
 82. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9592-katie-villanueva/
 83. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9591-elly-adolfo/
 84. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9590-kate-necesario/
 85. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9589-geri-garcia/
 86. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9562-crystal-gin-yap/
 87. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9583-ruffa-mae-bradman/
 88. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9582-kookie-ablaza/
 89. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9580-sarah-galaroza/
 90. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9573-tricia-james-lubiano/
 91. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9572-thricia-arellano/
 92. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9566-rhuby-ann-cejas/
 93. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9565-katta-cortel/
 94. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9564-calai-serrano/
 95. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9563-aika-garcia/
 96. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9534-bianca-janine-ramos/
 97. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9538-gabriele-barrento/
 98. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9537-freetz-gerardo/
 99. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9353-chanya-tamada/
 100. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9513-desiree-espiritu/
 101. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9512-paula-van-den-ende/
 102. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9311-sanya-lopez/
 103. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9354-azusa-higa/
 104. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9387-matira-tantiprasut/
 105. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9435-alison-ivory-legazpi/
 106. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9500-axelle-zuriel-gales/
 107. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9499-barbie-ceredon/
 108. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9498-ariane-crisostomo/
 109. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9497-gretch-casimiro/
 110. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9491-kayeann-picache/
 111. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9490-alayzzaa-morata-felix/
 112. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9489-adi-adelantar/
 113. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9488-meg-mallari/
 114. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9487-abigail-atienza/
 115. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9486-cher-herrera/
 116. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9457-khristine-pines/
 117. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9475-cindy-prado/
 118. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9474-alysha-nett/
 119. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9473-yovanna-ventura/
 120. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9472-michele-maturo/
 121. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9471-ines-helene/
 122. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9470-juli-annee/
 123. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9469-courtney-tailor/
 124. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9464-ruby-jean-mendoza/
 125. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9462-shirly-abejero/
 126. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9456-kim-paez/
 127. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9446-angel-umali/
 128. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9442-ferina-de-paz/
 129. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9451-aycah-go/
 130. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9447-barbie-concine-imperial/
 131. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9443-aubrhie-carpio/
 132. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9437-marian-florida/
 133. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9317-meanne-estacio/
 134. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9425-boe-riccio/
 135. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9423-camille-maranan/
 136. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9376-ashley-gosiengfiao/
 137. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9410-ronalyn-raymundo/
 138. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9408-sergianne-may-palad/
 139. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9407-grace-celespara/
 140. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9404-charnilyn-amador/
 141. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9401-im-jin-ah/
 142. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9400-marian-balanquit/
 143. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9398-jefferlyn-serrano/
 144. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9360-april-lopez/
 145. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9391-josephine-alday/
 146. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9390-lin-ke-tong/
 147. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9389-rina-kawaei/
 148. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9388-sayaka-yamamoto/
 149. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9380-debbie-wong/
 150. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9378-karnpitcha-sthapitanonda/
 151. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9377-chingbee-baraquel/
 152. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9358-gretchen-espina/
 153. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9357-jessica-bie/
 154. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9355-mel-tan/
 155. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9350-marie-broenner/
 156. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9343-daniella-sya/
 157. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9316-evangeline-ong/
 158. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9289-binibining-pilipinas-2016/
 159. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9303-jen-ra%C3%B1osa/
 160. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9304-maggie-magno/
 161. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/9297-maxine-medina/

 

(4) I uploaded a total of 78 compressed files as of today, which is 3x more than the minimum requirement. Planning to share more in the days to come.

 

         1. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10033-dutdutan-xv-bikini-contest-teaser/

         2. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10032-dutdutan-xiv-bikini-contest-teaser/

         3. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10031-dutdutan-xiii-bikini-contest-teaser/

    4 - 6. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10053-fhm-summer-hotties/

    7 - 9. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10055-tanduay-calendar-babes/

10 - 61. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10014-fhm-100-hottie/

62 - 65. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10058-a-plus-all-weather-paint-babes-sitcom/

66 - 72. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10059-anri-sugihara-x-kiks-tyo/

73 - 78. http://www.allpinoystuff.com/forums/topic/10061-fhm-new-crush/ 

 

(5) As of the moment, I have reached 2,861 reputation votes for the span of being active for 84 consecutive days. This achievement won’t be possible without the help of each and everyone of the people in this forum. Thank you very much.

I trust all these merits to your most favourable response.

 

 

With Best Regards, 

 

noturextraordinaryguy  :glasses:

darktooth, dreads21, Rockpen and 1 other like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Congrats sir. halos kagaya nito yung application ko.

tingin ko dapat na taasan ang requirements. masyadong mababa yung requirements in 4 months.

I actually try to make a replica of your application, Sir jobyraghu. Heheh Thank you! :)

SilentYukino22 likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

206 topics?! Good lord. Ipasok na yan agad!

@pips : oo sir, eh hindi natutulog yan eh haha

Ako nga addict mode na pero hindi ko kaya yung level ng pag post niya haha solid.

Hahaha! And honestly, it was only a few days ago I found out na I have more than enough. Siguro mga Sirs, hindi mo lang talaga mamamalayan pag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo.. :cute:

Rockpen and kusalagufagup like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goodluck bro, welcome in advance to the other side.

High five, Sir Hellfayv! :cute:

ayan na di na magpapapigil, congrats in advance na agad sure ball na walang duda.

Actually Sir, yung pag-down ng server ang pumipigil. LOL I'll see you when I get there! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.